Священник Обольцы

Песковский (Пясковский) Николай Леонидович (1874)

Дата рождения: 6 декабря 1874 г. Место рождения: Могилевская губ., Сенненский у., мест. Обчуга (Обчуги). Пол: мужчина. Профессия / место работы: священник.  Где и кем арестован: Витебская о., Толочинский р., мест. Обольцы. Дата ареста: 13 августа 1937 г. Обвинение: “антисоветская агитация, член антисоветской подпольной организации”. Осуждение: 15 сентября 1937 г. Осудивший орган: Особая тройка при НКВД БССР. Статья: 72 УК БССР. Приговор: высшая мера наказания — расстрел с конфискацией имущества. Место отбывания: Витебская о., г. Орша, тюрьма (13.08.1937—30.09.1937 гг.). Дата расстрела: 30 сентября 1937 г. Место смерти: Витебская о., г. Орша. Дата реабилитации: 20 октября 1959 г. Реабилитирующий орган: Витебский облсуд.

Рукоположение – священник 1904.

Служение:  Дата начала: 1904 г. Могилевская губ., Сенненский (Оршанский) у., г. Толочин, Покровская церковь — священник. Служил в Толочинской Покровской церкви в 1917г. После революции имел в своем хозяйстве 71 десятину земли. В 1926г. штрафовался на 50 руб. за ложные сведения о церковном доходе. Витебская о., Толочинский р., мест. Обольцы, Успенская церковь. С 1935г. вплоть до закрытия храма в 1937г. служил в церкви Успения Пресвятой Богородицы в Обольцах. В 1935г. оштрафован за нарушение общественного порядка.

 

З Д А К Л АД Н О Й З А П І С К І КУЛ Ь П РО П А С Е Н Н Е Н С КА ГА Р К К П(б) Б В АС І Л Ь Е В А З А ГАДЧ Ы КУ АД Д З Е Л А
П А РТ П РА П А ГА Н Д Ы І А Г І ТА Ц Ы І Ц К К П(б) Б ГОТФ Р Ы ДУ А Б Д З Е Й Н АС Ц І В Е РУ Ю Ч Ы Х У РА Ё Н Е
10 мая 1937 г.
Факты дзейнасці царкоўнікаў, сектантаў і яўрэйскіх абшчын у Сенненскім раёне маюцца наступныя:
У час правядзення перапісу насельніцтва гэтыя элементы распусцілі такія слухі, што тых, хто запі-
шацца веруючымі будуць кляйміць асобным кляймом, а пасля гэтага усё-ж адчыняць цэрквы.1 Такія фак-
ты мы мелі ў Навасельскім, Ульянаўскім, Хадчанскім і Латыгальскім с/саветах. Найбольш актыўную роль
у гэтым адыгрывалі былыя жандармы, служыцелі культа, эсэраўскія элементы, прыкладна нас. асобы: Ва-
ладкевіч Марыя, Шалуха Ягор Ф., Юроўскі Сямен, Казырэўскі Сямён і інш. У выніку праведзенай гэтай
подлай работы мелі мейсца такія выпадкі, што асобныя граждане зусім укрываліся ад перапісу. Нават у час
правядзення мітынга 1-га МАЯ ў калгасе “Перамога” Сідорніцкага с/с былы стражнік Казырэўскі Сямен
праводзіў сярод моладзі такую гутарку, што трэба сабіраць подпісі на адчыненне царквы: “І я ўпэўнен, што
царкву адчынюць”. Да гэтага Казырэўскага С. часта прыязджая з Смальян Оршанскага р-на поп, які, відаць,
дае яму свайго рода інструктаж.
Мы маем звесткі аб тым, што перад 1-ым МАЕМ прыязджаў у Латыгальскі с/с поп з Абольцаў Аршан-
скага р-на. Пасля яго наведвання каля дзесяці старых жанчын пашлі ў Абольцы свяціць пасху, а па звароту
адтуль праводзілі работу сярод насельніцтва Латыгальскага с/с па раздачы “святой” солі.

З Д А К Л АД Н О Й З А П І С К І КУЛ Ь П РО П А С Е Н Н Е Н С КА ГА Р К К П(б) Б В АС І Л Ь Е В А З А ГАДЧ Ы КУ АД Д З Е Л А
П А РТ П РА П А ГА Н Д Ы І А Г І ТА Ц Ы І Ц К К П(б) Б ГОТФ Р Ы ДУ А Б Д З Е Й Н АС Ц І В Е РУ Ю Ч Ы Х У РА Ё Н Е
10 мая 1937 г.
Факты дзейнасці царкоўнікаў, сектантаў і яўрэйскіх абшчын у Сенненскім раёне маюцца наступныя:
У час правядзення перапісу насельніцтва гэтыя элементы распусцілі такія слухі, што тых, хто запі-
шацца веруючымі будуць кляйміць асобным кляймом, а пасля гэтага усё-ж адчыняць цэрквы.1 Такія фак-
ты мы мелі ў Навасельскім, Ульянаўскім, Хадчанскім і Латыгальскім с/саветах. Найбольш актыўную роль
у гэтым адыгрывалі былыя жандармы, служыцелі культа, эсэраўскія элементы, прыкладна нас. асобы: Ва-
ладкевіч Марыя, Шалуха Ягор Ф., Юроўскі Сямен, Казырэўскі Сямён і інш. У выніку праведзенай гэтай
подлай работы мелі мейсца такія выпадкі, што асобныя граждане зусім укрываліся ад перапісу. Нават у час
правядзення мітынга 1-га МАЯ ў калгасе “Перамога” Сідорніцкага с/с былы стражнік Казырэўскі Сямен
праводзіў сярод моладзі такую гутарку, што трэба сабіраць подпісі на адчыненне царквы: “І я ўпэўнен, што
царкву адчынюць”. Да гэтага Казырэўскага С. часта прыязджая з Смальян Оршанскага р-на поп, які, відаць,
дае яму свайго рода інструктаж.
Мы маем звесткі аб тым, што перад 1-ым МАЕМ прыязджаў у Латыгальскі с/с поп з Абольцаў Аршан-
скага р-на. Пасля яго наведвання каля дзесяці старых жанчын пашлі ў Абольцы свяціць пасху, а па звароту
адтуль праводзілі работу сярод насельніцтва Латыгальскага с/с па раздачы “святой” солі.
Царкоўнікі ў нашым р-не праводзяць работу па кустам, а гэтыя кусты маюць адначасова сувязь
з цэрквамі другіх раёнаў.
Прыкладна маюцца такія кусты: Хадчанскі, Падворыцкі і Машчонскі с/советы, якія трымаюць сувязь
з другімі кустамі і Бешанковіцкім раёнам.
Латыгальскі, Навасельскі і Гарывецкі с/советы трымаюць сувязь з Хадчанскім кустом і Оршанскім ра-
ёнам, цэрквой у Абольцах.
Правадзімая работа цэркоўнікамі носіць чыста к/р характар, напрык.: аб дзяржаве яны праводзяць
такую работу, “што мы павінны падтрымліваць тую ўладу, якая пастаўлена богам, а паколькі Савецкая
ўлада не пастаўлена богам, то неабходна супраць яе вясці барацьбу”.
У нашым р-не за некалькі дней да пасхі выкрыты тры цэрквы на кватэрах б. служыцелей культа з усімі
прыладамі — бальшая колькасць цэркоўных кніг, іконак і нават плашчаніцы.
Рэлігіозная работа праводзіцца таксама і сярод польскага насельніцтва. Для правядзення рэлігіознай
работы сярод польскага насельніцтва прыязджалі ксяндзы, нехта Баравік з Мінска і Оугло з Смаленска.
У сучасны момант ёсць спробы збору подпісей на адкрыццё касцёла.
Мелі мейсца факты крэшчэння дзяцей у Галавачах, Латыгалі, Сідорнічах — збіраліся крысціць, але ім
гэта не ўдалося, таму што была сваячасова праведзена належная работа.
На адкрыццё цэрквы збіраліся подпісі сярод насельніцтва, усяго падпісалася 241 чалавек, у тым ліку
каля 40 дзяцей. З агульнага ліку многа подпісей было фіктыўных і пры праверцы ад іх адмовіліся. У гэты
час быў праведзен збор подпісей на закрыццё цэрквы, на што большасць насельніцтва падпісалася, посьля
чаго цэрква была закрыта.
На закрыццё сінагогі быў праведзен збор подпісей сярод яўрэйскага насельніцтва і ўвесь матэрыял
знаходзіцца ў ЦВК, але да гэтага часу адказу не атрымалі.
[…]2
Культпроп Сенненскага РК КП(б)Б Васільеў
Ф. 4-п, воп. 1, спр. 12082, л. 289–291.