катынский спис

http://katynfiles.com/content/rgva-oop.html?fbclid=IwAR3Iy954A3-K9VB3CLbddnM0tvVQxWCe4Nt9QJe_8DRTnI1LFMbrQ1Keepo#gal-113

oop0029 – Орша

№№224-225

№612 и далее

фото http://cprdip.pl/assets/media/Wydawnictwa/Publikacje_wlasne/Nieodnalezione_ofiary_Katynia_PDF.pdf
Czech Paweł, s. Jakuba i Karoliny,
ur. 26 czerwca 1900 r., zam. w Zalesiu,
pow. Głębokie, posterunkowy Policji
Państwowej w Zalesiu, aresztowany
w 1939 r. w Zalesiu, więziony w Berezweczu, Orszy, wywieziony z więzienia
w Orszy 13 maja 1940 r. przez 226 Pułk
15 Brygady Wojsk Konwojowych
NKWD ZSRS, do Mińska trafił 14 maja
1940 r., zaginiony. Rodzinę deportowano w kwietniu 1940 r. do Kazachstanu.
[źródła: AZ/67; IV/W364/67/2]

 

Drewojed (Derwojad) Jan, s. Franciszka i Anieli, ur. w 1897 r.,
aresztowany w 1939 r. w Kraśnem, pow. Mołodeczno, więziony
w Mołodecznie, Orszy, wywieziony z więzienia w Orszy 13 maja
1940 r. przez 226 Pułk 15 Brygady Wojsk Konwojowych NKWD
ZSRS, do Mińska trafił 14 maja 1940 r., zaginiony.
[źródła: IR/19978/01; IV/W364/67/5]

 

Parowicz Stanisław Marian, s. Hipolita i Zofii, ur. 17 lutego 1900 r. we Wronczynie, ziemianin, majątek Bienica k. Mołodeczna, porucznik piechoty w stanie spoczynku, pułk Korpusu
Ochrony Pogranicza „Sarny”, aresztowany 22 września 1939 r.
w majątku, więziony w Orszy, wywieziony z więzienia w Orszy
4 czerwca 1940 r. przez 226 Pułk 15 Brygady Wojsk Konwojowych NKWD ZSRS, do Mińska trafił 5 czerwca 1940 r., zaginiony.
[źródła: IV/W364/121/6; ROPWiM; IR/11110/01; CAW/Ap 6392;
CAW/Ap 2392; RO1934/331, 892; JTM/335]

 

Skrzypczyński Józef, s. Stanisława i Anny, ur. 14(16) marca
1894 r. w Poznaniu, wójt Lachowicz, pow. Baranowicze, aresztowany w listopadzie 1939 r. w Lachowiczach, więziony w Baranowiczach, Orszy, wywieziony do więzienia w Mińsku 1 kwietnia
1940 r. (cela nr 97), zaginiony.
[źródła: IR/14379/01; IR/18569/01; KRN]

Włódarczak (Włodarczyk) Stanisław, s. Szymona i Franciszki, ur. 30 kwietnia 1900 r. w Wojnówku, aresztowany w listopadzie 1939 r. w Budsławiu, woj. wileńskie, więziony w Orszy,
wywieziony z więzienia w Orszy 13 maja 1940 r. przez 226 Pułk
15 Brygady Wojsk Konwojowych NKWD ZSRS, do Mińska trafił 14 maja 1940 r., zaginiony.
[źródła: IR/38909; IV/W364/124/7]

Bdzikot Władysław, s. Jana i Katarzyny, ur. w 1914 r., rolnik,
aresztowany w styczniu 1940 r. w Brzostowicy, pow. Grodno,
więziony w Grodnie, Brześciu, Orszy, zaginiony.
[źródła: IR/8953/01]

 

Kwietniewski Piotr, s. Ludwika i Józefy, ur. 18(16) maja 1897 r.
w Koprzywnicy k. Sandomierza, żołnierz Wojska Polskiego (2 Pułk
Piechoty Legionów w Sandomierzu), nauczyciel, kierownik szkoły powszechnej w Dziśnie, pow. Głębokie, woj. wileńskie. Odznaczony Krzyżem Niepodległości, Brązowym Krzyżem Zasługi,
komendant obrony cywilnej miasta Dzisna, aresztowany 1 listopada 1939 r. w Dziśnie, więziony w Dziśnie, Orszy, Berezweczu,
ostatnia informacja z 20 grudnia 1939 r., zaginiony. Rodzinę deportowano w kwietniu 1940 r. do Kazachstanu.
[źródła: IR/11519/01; IR/40/02; IV/W149/107; IV/W335/32; MK-92R;
ROPWiM; WLP]

 

Niczyperowicz Napoleon, s. Adama i Walerii, ur. 20 kwietnia 1896 r. w Husakach, żołnierz Legionów Polskich, uczestnik
|148 Część 2
wojny polsko-bolszewickiej, podoficer rezerwy Wojska Polskiego
(artyleria), osadnik wojskowy, zam. w osadzie Horodziej Dolny,
pow. Nieśwież, woj. nowogródzkie, aresztowany 20 października 1939 (?) r. w Radziwiłłmontach, więziony do 27 października
1939 r. w Klecku, potem w Baranowiczach, wywieziony na początku 1940 r., zaginiony. Wedle niepotwierdzonych informacji
zmarł podczas transportu w okolicach Orszy.
[źródła: IR/335; KJZ/705]

 

Stefanowicz Józef, s. Józefa i Konstancji, ur. ok. 1915 r. w Mileńkowszczyźnie, pow. Lida, aresztowany w 1940 r. w Dowgiałach, pow. Lida, więziony w Lidzie, Orszy, zaginiony.
[źródła: IR/39971]

 

Strzałko Władysław, s. Kazimierza i Krystyny, ur. w 1905 r.,
kierownik szkoły, aresztowany we wrześniu 1939 r. w Bielanach,
pow. Dzisna, więziony w Dziśnie, Berezweczu, Orszy, zaginiony.
Rodzinę deportowano w kwietniu 1940 r. do Kazachstanu.
[źródła: IR/9369/02]